• Naslovnica
  • Forum
  • Fotogalerija
  • Ribočuvari
  • Dokumenti
  • Kontakt
  • Natjecanja
  • Vode
  • Klubovi

 Brojilo posjeta:
Vodostaji


Prognoza vremena


 

 

 

 


 

Dana 24.01.2020. stupio je novi Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

(NN 6/2020 (16.01.2020.) )

   Pravilnikom JE PROPISAN NAČIN POLAGANJA I SADRŽAJ OBRASCA, kao i ostale odredbe. Također je propisana visina troškova ispita, odnosno naknade za rad povjerenstva za ribičke ispite.

   Cijena visine troškova po kandidatu za polaganje ribičkih ispita iznosi 200,00 kuna, te će ona sadržavati i trošak izdavanja novog uvjerenja.Baza podataka, software, te uređaji za zamjene uvjerenja i izdavanje novih uvjerenja su u izradi, i predstoji nam prijelazno razdoblje (2-3 mjeseca).

   Odluka čelnih ljudi HŠRS je da se ispiti održavaju prema novo važećem pravilniku, te se osobama koje polože po novoj cijeni i novom načinu polaganja nakon što software bude izrađen napravi besplatno zamjena uvjerenja (platili su ju u cijeni ispita),dok će si ostali ribiči plaćati zamjenu uvjerenja 100,00 kn (doneseno na sjednici upravnog odbora 14.12.2019.)

 

U prilogu nove prijavnice za polaganje ribičkih ispita, te za zamjenu uvjerenja:

PRAVILNIK O RIBIČKOM I RIBOČUVARSKOM ISPITU u slatkovodnom ribarstvu.docx

Prijavnica za ribički ispit.pdf

Zahtjev za zamjenu uvjerenja o položenom ribičkom ispitu.pdf


Mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha

  - Ulovi i pusti načina ribolova na ribolovnoj vodi jezero Drnić.  

  - Zaštitna mjera za jezero Pjeskara Sesvete. Obavezno vračanje ulovljenih riba vrste: šaran iznad 5 kg, amur iznad 7 kg, štuke ispod 1,5 kg, smuđ ispod 1,5 kg, linjak svih

     veličina

  - Obavezno vraćanje ulovljenih riba vrste šaran (svi tipovi), ispod 1kg te iznad 8 kg tjelesne mase na svim stajaćicama. Mjera o obaveznom vraćanju ne odnosi se na tekućice.

  - Uvodi se zabrana polaganje hrane plivanjem te korištenjem čamaca, zračnih jastuka i sličnih pomagala, kao i postavljanje udica korištenjem spomenutih pomagala.

  - Zabranjuje se upotreba čamca za potrebe športskog ribolova na svim stajaćim vodama, osim na rijeci Dravi.

  - Zabrana ostavljanja ribolovnog pribora bez nadzora ribiča.

  - Korištenje mreže čuvarice za čuvanje ulovljene ribe

NAPOMENA: Dozvoljen godišnji ulov po ribolovcu  u  2020. iznosi 37.41 kg.


OBAVEZNO VRAĆANJE NAKON ULOVA NEOZLIJEĐENIH PRIMJERAKA SLIJEDEĆE VRSTE RIBE :

1. karas (Carassius carassius)
2. balonijev balavac (Gymnocephalus baloni)
3. prugasti balvac (Gymnocephalus schraester)
4. tankorepa krkuša (Romanogobio uranoscopus)
5. bjelorepa krkuša (Romanogobio vladykovi)
6. zlatni vijun (Sabanejewia aurata)
7. mali vretenac (Zingel streber)
8. veliki vretenac (Zingel zingel)


NEOGRANIČEN IZLOV (UZ ZABRANU VRAĆANJA U VODU) SLIJEDEĆIH VRSTA RIBE:

1. patuljasti somić (Ameiurus nebulosus)
2. babuška (Carrasius gibelio)
3. bijeli amur (Ctenopharygodon idella)
4. bijeli tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix)
5. sivi tolstolobik (Hypophthalmichthys nobilis)
6. sunčanica (Lepomis gibbosus)
7. pastrvski grgeč (Micropterus salmoides)
8. bezribica (Pseudorasbora parva)
Neograničen izlov bijelog amura (Ctenopharygodon idella) odnosi se na populacije u prirodnim stajaćicama i vodotocima.Ribolovne dozvole za 2020. god. u prodaji  !!!

adrese ...ovdje

Kadeti  2006. godište i mlađi

50,00kn

Juniori (2003.-2004.-2005.) i žene

250,00kn

Seniori i invalidi domovinskog rata:

Državna dozvola:

Članarina klubu:

Županijska članarina

2002. godište i stariji

 

400,00kn

130,00kn 20,00kn

      550,00kn

reciprocitet ZŠRK Koprivnica

(samo rijeka Drava)

100,00kn

Dnevne dozvole

"Drnić" +40 kn za održavanje okoliša

60,00kn

Dozvola za Hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života koji nisu članovi ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u savez 800,00 kn

 

PODRUČJE POKRIVENOSTI RIBOLOVNIH VODA ZŠRK ĐURĐEVAC:

Rijeka Drava od Jezera Čingi-lingi na Molvama do ulaska kanala Rog Strug u Rijeku Dravu kod mjesta Mekiš, te sve šoder grabe nastale umjetnim iskopom šljunka na području općina Đurđevac, Virje, Molve, Ferdinandovac, Novo virje, Kalinovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski  izuzev jezera Hladna voda i Šodrane Batinske.

Dnevne dozvole Možete kupiti:

Kloštar Podravski:

Fishing Shop ''Palma''

Podravske Sesvete:

Cafe bar ''Jelen''

Cafe bar ''Frankopan''

Ferdinandovac:

Caffe bar ''Calipso''

Molve:

Caffe bar ''Tomislav''

Bjelovar:

Caffe Bar ''Pero''

Trgovina "Luna"

Novo Virje:

Anđelko Lukanec 091 511 7601

Đurđevac:

Caffe bar "Kaktus"

Ždala:

Cafe bar ''Flamingo''

RIBOČUVARI 0-24 h:

Đurđevac:

091 2521721,

091 3212062

Novo Virje:

091 511 7601,

Ferdinandovac:

095 8428138

Sesvete:

091 1819521

Ždala:

098 608954

Repaš:

098 760017

Virje:

091 5043811

 

Športski ribolovci  imaoci GODIŠNJIH  DOZVOLA

dužni su predati blagajniku ili tajniku kluba kod kojeg su kupili godišnje dozvole, popunjeni POPIS GODIŠNJEG ULOVA

 u športskom ribolovu za 2020. godinu najkasnije do 31. siječnja 2021. godine.

 

Športski ribolovci imaoci JEDNODNEVNIH DOZVOLA

dužni su odmah po završetku ribolova ili najkasnije u roku od 7 dana dostaviti osobno ili na drugi odgovarajući način npr. poštom popunjeni

obrazac POPIS DNEVNOG ULOVA pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje su kupili jednodnevnu dozvolu ili  na adresu ZŠRK Đurđevac.


Propisani lovostaj i najmanje veličine riba

Vrsta ribe Lovostaj Najmanja veličina (cm)
Štuka 1. veljače – 31. ožujka 40
Smuđ 1. ožujka – 31. svibnja 40
Šaran 1. travnja – 31. svibnja 40
Som 16. travnja – 15. lipnja 60
Linjak  nema lovostaja 20
Mrena  nema lovostaja 28
Pastrva 1. listopada do 31. ožujka 30

Ribe se mjere po dužini od početka usta do kraja sklopljene repne peraje (totalna dužina). Svi primjerci riba ulovljeni za vrijeme lovostaja, kao i svi primjerci ulovljeni ispod najmanje veličine određene, moraju se odmah osloboditi i vratiti u ribolovnu vodu.


 


© 2009 :: Sva prava zadržana :: Design by Đinks :: Vlasništvo ZŠRK Đurđevac